Lidmaatschap 2020

Met het oog op volgend seizoen zouden we willen vragen om het lidgeld te betalen tegen 30 november 2019. Dat blijft onveranderd op € 75 voor een eerste gezinslid, en € 50 voor een tweede, derde, …. inwonend gezinslid.

Geef in een apart formulier ("Te verzekeren gezinsleden") de naam van jezelf alsook welke extra (inwonende) gezinsleden mee moeten worden verzekerd. Vul dit formulier dus ook in als je alleen jezelf wilt verzekeren (met dus een blanco voor de extra gezinsleden). Zo kunnen we met zekerheid nagaan dat iedereen zijn wensen heeft uitgedrukt.

In 2020 zullen de inschrijvingsprijzen voor de ritten van de A's en B's onveranderd blijven: € 4 voor eigen ritten georganiseerd door een clublid, en € 6 voor rally’s die door andere wielertoeristenclubs worden georganiseerd.

Om jouw lidmaatschap te vernieuwen, moet je verder nog het volgende doen:
1. Aangeven dat je het clubreglement hebt gelezen. Je vindt het reglement onder "Ledeninfo". Je lidmaatschap is pas voltooid door "ja" te aan te vinken in het onderstaande formulier.
2. In hetzelfde formulier aangeven dat je onze privacyverklaring hebt gelezen en jouw akkoord (of niet) uit te drukken dat er foto’s of filmpjes van jou worden gepubliceerd (op de website, op Facebook enz.).
Graag alles tegen uiterlijk 30 november.